Historisk bakgrund

Reseskildring

Annonser

Vardag i ett utomhusfängelse

Det finns en vardagslunk även i Gaza. Människor har hittat sätt att hantera de återkommande strömavbrotten, massarbetslösheten, sorgen och de ständiga bakslagen. Palestinierna på den lilla landremsan lever vidare, med bibehållen värdighet. Trots att man är inlåsta i ett mänskligt terrarium, invändigt sönderslaget. Trots att man genom TV och internet kan se att omvärlden vet, men ändå inte ingriper.

Fotbollsmatch i ett flyktingläger nära gränsen till Israel

Read More

Gazas hamn

Piren som bryter vågorna från Medelhavet. Foto: Faraj Abu-iseifan

Gazas hamn består egentligen bara av en enda lång pir. Piren sluter in en lång och bred hamnbassäng där när stora delar av områdets fiskeflotta ligger samlad in vid kajen. Fiskarna har ett eget yrkesförbund som ingår i Gazas fackliga centralorganisation.

Vid fiskmarknaden precis invid hamnen träffar vi några av syndikatets medlemmar samt styrelserepresentanten Ashraf Saidi. Den sistnämnde kan utifrån fiskarsyndikatets databas redogöra för hur industrin är uppbyggd:

Read More

Bland kamrater

Elyas al-Jilda är styrelseledamot i den palestinska fackliga centralorganisationen PGFTU i Gaza

Det är onekligen en skön känsla att träffa fackföreningsfolk i en miljö där så mycket annat är obekant och annorlunda. Elyas al-Jilda är lätt att prata med. Han är vice ordförande för vårdarbetarnas fackförening i Gaza (General Union of Health Service Workers), och även styrelseledamot i områdets fackliga centralorganisation PGFTU.

Mannen som förmedlade kontakten har också förklarat att Elyas tillhör Gazas kristna minoritet. Helena har tidigare samma dag gjort ett besök hos en ortodox kyrka i Gazas äldsta stadsdel, för att göra ett reportage åt Kyrkans Tidning. Hon undrar om det är Elyas församling.

–          Jo, säger han med ett leende som vittnar om han inte är någon frekvent kyrkobesökare.

–          Men jag är kommunist.

Read More

Islamisterna dominerar

Under de senaste decennierna har det skett en förskjutning inom det palestinska motståndet. Sekulära rörelser som Fatah, PFLP, DFLP (en utbrytning ur PFLP) har förlorat sin dominerande ställning till fördel för islamistiska rörelser som Hamas och i viss mån Islamiska Jihad. Detta är särskilt tydligt i Gaza. I västvärlden har detta tolkats som en religiös fundamentalistisk trend som fått genomslag även inom politiken.

PFLP (den röda flaggan på bilden), DFLP och den övriga palestinska vänstern har en svag ställning i Gaza. Efter det palestinska parlamentsvalet och de efterföljande striderna med Hamas, har även Fatah förlorat sin forna roll i området.

Read More

Dragkamp om religionens inflytande över statsapparaten

De senaste åren har ett antal lokala och internationella organisationer anklagat Hamas-regimen i Gaza för åsiktsförtryck och för att försöka tvinga enskilda och organisationer att anpassa sig efter religiösa påbud. I början av förra året utsattes en av svenska Palmecentrets lokalanställda för hotfulla påtryckningar från Hamas-medlemmar. De påstod att hon inte längre skulle få arbeta utan tillstånd från myndigheten. När hon vägrade skriva under ett dokument männen hade med sig, kom andra beväpnade Hamas-agenter och beslagtog hennes arbetsdator.

Hamas ledning har dock hävdat att de inte avser blanda samman politik och religion. Man har sagt att trakasserier av exempelvis kvinnor som påstås bete sig olämpligt ska betraktas som enskilda, oönskade händelser. I november 2011 känns det som att det pågår en intern dragkamp inom Hamas mellan sekularism och islamisering.

Read More

Könsuppdelning

Intrycken från en veckas vistelse i Gaza kan inte bli annat än ytliga fragment. Snarare än politiska analyser kan man kanske göra kvalificerade gissningar. Den som läst såhär långt har dock noterat den totala brister på kvinnor bland förekommande aktörer och intervjuobjekt. Det är givetvis ingen slump.

När man går och handlar, rör sig i stadskärnorna eller besöker universitetsmiljön ser man kvinnor överallt, om än i mindre utsträckning än män. I de palestinska hem vi besöker är uppdelningen däremot klar. När jag och Faraj bjudits in som gäster, uppehåller sig de vuxna kvinnorna i hushållet oftast i andra rum. Dit har bara Helena naturligt tillträde. Det förefaller dock inte vara en dogmatisk könsuppdelning. Flera kvällar kommer värdfamiljens kvinnor in till gästrummen för att sitta och prata.

Underjordisk räls

En kväll får vi den få förunnade möjligheten att besöka en av fyra fungerande biltunnlar, i vilka man faktiskt kan köra in personbilar i Gaza under marken. Jag vet inte om det är erfarenheten från en tidigare upplevelse eller den stabila konstruktionen som gör att det känns mindre klaustrofobiskt när vi kommer ner i den här varutunneln. Det går i alla fall lättare, båda att röra sig och andas.

Read More